Tổng kết công tác năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021

Hồng LinhCVHCNS - VPT
04:00' CH - Thứ ba, 30/03/2021

Sáng 30/03/2021, Công ty TNHH Liên doanh Kho Ngoại quan Xăng dầu Vân Phong (Công ty VPT) tổ chức Tổng kết công tác năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trần Trung - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên Hội đồng thành viên Công ty VPT, ông Trịnh Minh Dương – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn VPT cùng các ông/bà trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Trưởng/ Phó các phòng, tổ nghiệp vụ, Bí thư đoàn thanh niên và 49 đồng chí đại biểu đại diện cho 119 công nhân viên chức, lao động trong toàn Công ty.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trần Trung – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên Hội đồng thành viên Công ty VPT trình bày báo cáo tổng kết kết quả thực hiện năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm 2020, trong bối cảnh đó, với quyết tâm tận dụng tối đa, hiệu quả các nguồn lực hiện có, Ban lãnh đạo cũng như tập thể người lao động Công ty VPT đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, sức mạnh của tập thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiêm vụ kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn về mọi mặt, tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả cụ thể như sau:

  • Tổng dung tích cho thuê kho bình quân năm 2020 đạt 381.000m3 với tỷ lệ lấp đầy 76%, vượt kế hoạch 18%, tăng 10% so với năm 2019.
  • Sản lượng xuất bộ đạt 222.558m3, vượt kế hoạch 18%, tăng 24% so với cùng kỳ 2019.
  • Sản lượng pha chế đạt 174.155m3, bằng 87% kế hoạch, bằng so với cùng kỳ 2019.
  • Tổng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, thu nhập đạt 435 tỷ, vượt kế hoạch 22%, tăng 11% so với năm 2019 trong đó:

+ Doanh thu cho thuê kho: 370 tỷ (tăng 23% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ).

+ Doanh thu xuất bộ: 46 tỷ (tăng 16% kế hoạch và tăng 24% so với cùng kỳ)

+ Doanh thu pha chế: 7,5 tỷ (bằng 87% kế hoạch và 100% so với cùng kỳ)

+ Doanh thu dịch vụ khác: 6,3 tỷ

  • Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 204 tỷ, vượt kế hoạch 83%, tăng 56% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận năm 2020 tăng cao do Công ty đã tiết giảm mạnh chi phí bên cạnh tăng doanh thu, chi phí thực hiện năm 2020 là 230,956 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch 2020, giảm 11% so với cùng kỳ 2019.

Ông Nguyễn Trần Trung – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết kết quả thực hiện năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện chế độ chính sách cho người lao động trong năm 2020; kết quả Hội nghị NLĐ ở các đơn vị thông qua tổng hợp tiếp thu, giải đáp các kiến nghị và nội dung sửa đổi bổ sung các nội quy, quy chế, các văn bản hiện hành liên quan đến quyền lợi của người lao động; báo cáo về thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ và báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2020.

Để phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2021, ông Trịnh Minh Dương – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Công ty VPT đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với mục tiêu: Phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp tập thể CBNV, tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất trong thực hiện các chi tiêu kế hoạch năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, Công ty đã khen thưởng cho 02 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và 44 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Công đoàn VPT tặng giấy khen cho 01 tập thể đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc” và 19 cá nhân đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Quang Hiếu - Giám đốc Tài chính Kế toán thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả thực hiện chế độ chính sách cho người lao động trong năm 2020

Ông Trịnh Minh Dương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ và Báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2020.

Ông Đỗ Quý Trung – Trường phòng Vận hành trình bày tham luận về công tác vận hành, cải tiến quy trình, nâng cao năng suất khai thác Kho VPT

Ông Võ Duy Phương – Trưởng phòng Kỹ thuật trình bày tham luận về công tác bảo dưỡng, duy tu kho bể, công nghệ Kho VPT

Ông Phạm Hữu Hoàng – Đội trưởng Đội Bảo vệ - PCCC trình bày tham luận về công tác đảm bảo an toàn, PCCC Kho VPT

Ông Nguyễn Trần Trung - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trao tặng Bằng khen cho 02 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Ông Nguyễn Trần Trung - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”

Ông Trịnh Minh Dương – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn VPT trao tặng bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Ông Nguyễn Xuân Huỳnh – Phó Bí thư Đảng Ủy – Trưởng phòng An toàn trao tặng bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Ông Nguyễn Xuân Huỳnh – Phó Bí thư Đảng Ủy – Trưởng phòng An toàn trao tặng bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn