Công đoàn Công ty TNHH Liên doanh Kho Ngoại quan Xăng dầu Vân Phong (Công ty VPT) tổ chức Đại hội lần V nhiệm kỳ 2023-2028

 PQA

 CV.TCNS
 09:20 SA @ Thứ Hai - 10 Tháng Tư, 2023

Sáng ngày 08/04/2023, Công đoànCông ty TNHH Liên doanh Kho Ngoại quan Xăng dầu Vân Phong(Công ty VPT) đã tổ chức Đại hội lần V nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội về phía tỉnh Khánh Hòa có đồng chí Trần Xuân Lãm – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

Về phía Công đoàn Xăng dầu Việt nam có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn -Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam/ Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, đồng chí Vũ Thị Lan Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Duyên Anh – Cán bộ Chuyên trách Công đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Về phía Công ty VPT có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Trần Trung – Bí thư Đảng ủy/ Tổng Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, trưởng/phó các phòng/tổ nghiệp vụ, Ban chấp hành Công đoàn, Các Tổ trưởng Tổ công đoàn các phòng/tổ nghiệp vụ, Bí thư Đoàn thanh niên và 42 đoàn viên công đoàn đại diện cho 124 Đoàn viên Công đoàn Công ty VPT.

Tại Đại hội, đồng chí Trịnh Minh Dương – Chủ tich Công đoàn Công ty khóa IV đã thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 và đưa ra những mục tiêu, Phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Báo cáo đã đánh giá đúng tình hình thực tế về các hoạt động của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. BCH Công đoàn khóa IV cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức và chất lượng hoạt động của Công đoàn Công ty nhiệm kỳ vừa qua. Trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu, Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chí Trịnh Minh Dương – Chủ tịch Công đoàn Công ty VPT khóa IV trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đồng chí Nguyễn Trần Trung –Bí thư Đảng ủy/ Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc về công tác công đoàn, về sự nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh vào các nội dung BCH Công đoàn cần làm ngay sau Đại hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đề ra. Đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cần có sự quan tâm hơn nữa là đối với lao động nữ để chị em yên tâm công tác, phát động các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, từng bước xây dựng nét văn hóa đặc trưng của VPT kế thừa nét văn hóa của Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Trần Trung – Bí thư Đảng ủy/Tổng Giám đốc Công ty VPT phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam biểu dương những thành tích xuất sắc về công tác Công đoàn của Công đoàn Công ty VPT, bên canh đó đồng chí còn nhấn mạnh vai trò của Công đoàn Công ty VPT trong thời gian tới cần tiếp tục khẳng định vai trò trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động để đảm bảo việc làm đời sống cho cán bộ nhân viên, người lao động của Công ty. Đánh giá điều kiện làm việc của Đoàn viên người lao động tại đơn vị đặc biệt khó khăn nhất là trong đi lại từ nhà đến nơi làm việc rất xa, mất nhiều thời gian di chuyển, đề nghị Ban chấp hành công đoàn VPT tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được để đảm bảo quyền lợi của Người lao động. Ban chấp hành công đoàn VPT tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại định kỳ nơi làm việc để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Đoàn viên. Công đoàn Xăng dầu Việt Nam luôn đồng hành cùng với Công đoàn cơ sở và tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn viên công đoàn VPT nói chung và Đoàn viên trong toàn ngành. Cũng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Công đoàn xăng dầu Việt Nam đề nghị Đoàn Chủ tịch Đại hội thực hiện công tác bầu cử ban chấp hành, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên, bầu các chức danh chủ chốt … theo đúng quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn –Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cũng tại Đại hội, đồng chí Trần Xuân Lãm – Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa chúc mừng kết quả đạt được của Công đoàn Công ty VPT, đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được để đáp ứng tâm tư nguyện vọng của NLĐ. Đề nghị Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 đến toàn thể đoàn viên người lao động. Phát động các phong trào thi đua đến toàn thể Người lao động, giới thiệu đoàn viên ưu tú để cấp ủy đảng các cấp xem xét, kết nạp. Đồng thời đồng chí Trần Xuân lãm đề nghị các cấp tạo điều kiện để Công đoàn Công ty VPT hoàn thành các nhiệm vụ.

Đ/c Trần Xuân Lãm – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Liên doanh Kho Ngoại quan Xăng dầu Vân Phong lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trịnh Minh Dương được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban chấp hành công đoàn VPT nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Cũng tại Đại hội, Công đoàn Công ty TNHH Liên doanh Kho Ngoại quan Xăng dầu Vân Phong đã vinh dự đón nhận Cờ của Công đoàn Xăng dầu Việt Nam trao tặng “đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2022”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn –Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam và Đồng chí Vũ Thị Lan Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tặng cờ của Công đoàn Xăng dầu Việt Nam cho Công đoàn Công ty VPT

Đồng chí Trịnh Minh Dương tặng quà và hoa chia tay đồng chí Mạnh Tín không tham gia BCH nhiệm kỳ 2023-2028

Một số hình ảnh buổi tại Đại Hội

Tập thể CBCNV VPT và các Đại biểu chụp hình lưu niệm

Nguồn:   VPT